Faculty List


S.No Faculty Specialization
1. Dr. R. Sharadha/td> Pharmacognosy
2. Dr. M. V.Kiran Kumar Pharmacology
3. Dr. Uttam Prasad Panigrahy Pharmaceutical Analysis
4. Dr. Sowjanya Battu Pharmaceutics
5. Mr. Sushanth Kr.Das Pharmacy Practice
6. Dr. G. Ramya Pharm D (PB)
7. Mrs. I. Neelam Hospital and Clinical pharmacy
8. Dr.Suvendu Saha Pharmacology
9. Mrs. Manasa Bingi Pharmaceutics
10. Ms. N.Indraja Pharmaceutical Chemistry
11. Dr. S. Srinivas Pharma D
12. Dr. Sandeep Pharma D
13. Dr. Satya Suraj Pharma D
14. Dr. Khadeer Shaik Pharma D
15. Mrs. P. Jyothi Pharmacology